Bli inte överraskad av nya kostnader!

Tänk att få bygga sitt alldeles egna, nya hus! Vilken dröm att få göra en sådan sak. Få bestämma helt från grunden hur huset ska se ut. Är man en hel familj kan det svetsa samman familjen att planera, välja material, planritning och färger. Det är ett stort ansvar förutom glädjen att få planera och bygga det. Ofta tillkommer en massa kostnader som man inte har förutsett. Därför kan det vara bra, när man lägger en kalkyl för kostnaderna att dubbla den, om inte till och med tredubbla den, eftersom det händer saker som nästan är omöjliga att förutse. Här kommer några bra tips på hur du kan försöka förutse det oförutsedda. Tipsen kommer från en blogg om husbyggets kostnader.

Dessa kostnader kan du förutse

 • Bygglov och planavgift
 • Utstakning och lägeskontroll
 • Beredande lantmätare – beslutande lantmätare
 • Avstyckning
 • Markundersökning (geoteknisk)
 • Lagfart – 1.5% av köpeskillingen inklusive en avgift på 825 kronor
 • Pantbrev
 • Kontrollansvarig
 • Del- och slutbesiktning
 • Husförsäkring
 • Anläggningsavgift – vatten och avlopp
 • Anslutning av el
 • Gatubyggnadskostnad – eventuellt.
 • Anslutning av fjärrvärme.

Tillsammans kan dessa "oförutsedda" utgifterna kosta så mycket som 450 000 kronor. Lycka till med husbygget!

6 Oct 2017